Bendes vriendjes en iedere dag met plezier naar school? Dat wil elke ouder wel voor zijn kind. De realiteit is vaak anders. Vrienden maken, erbij horen, omgaan met pestgedrag, voor jezelf opkomen en trots zijn op jezelf zijn allemaal situaties waar kinderen mee te maken krijgen. Soms gaat het mis. Kinderen voelen zich niet veilig, zijn vaak verdrietig, angstig, eenzaam of boos, hebben weinig vrienden, geen zelfvertrouwen of denken niet positief over zichzelf.

De Kanjertraining is een zeer succesvolle training voor kinderen, die sociaal onhandig zijn en/of niet lekker in hun vel zitten. Kinderen die bijvoorbeeld te verlegen zijn, agressief zijn, overal een grapje van maken, verdrietig zijn, gepest worden, anderen pesten, weinig zelfvertrouwen hebben, of weinig vriendjes en vriendinnetjes hebben.

De Kanjertraining heeft als doel dat kinderen ervaren, dat het goed is, dat ze er zijn. Dat er mensen zijn die van ze houden, maar dat niet iedereen hen aardig vindt en dat dat zo hoort. Zelf verantwoordelijk zijn, meer zelfvertrouwen, beter grip hebben op sociale situaties en gevoelens beter kunnen uiten.

Tijdens de training wordt er gebruik gemaakt van verschillende gekleurde petten. De petten staan voor vergelijkingen van gedrag. Elke gedrag heeft zijn eigenheid en kracht, wat negatief kan worden bij stress en onveiligheid. Zo kan men zich gedragen als:

De gele pet: Deze denkt dat hij minder waard is dan anderen, is vaak bang en heeft last van faalangst. Kan zich als slachtoffer gedragen

De zwarte pet: Deze vindt zichzelf geweldig. Alle anderen deugen niet en hij bepaalt zelf wel wat hij doet. Gericht op macht.

De rode pet: Deze probeert contact te krijgen door met de zwarte pet mee te doen en overal een grapje van te maken. De rode pet neemt niets en niemand serieus

De witte pet: Deze is aardig voor zichzelf en anderen. Dit is het petje van vertrouwen. Vertrouwen hebben in jezelf, maar ook in een ander. Assertief maar niet agressief is weet zich in allerlei situaties goed te handhaven. De wittepet zet elk ander gedrag in zijn kracht.

Tijdens de training komen tal van onderwerpen aan de orde zoals: Interesse tonen, mening durven geven, stoppen met treiteren, gespreksvaardigheid, zelfvertrouwen, trots zijn, uit de slachtofferrol stappen en verantwoordelijkheid. Kernwoorden zijn: vertrouwen, veiligheid en wederzijds respect.

Ouders zijn bij elke training aanwezig en volgen een eigen programma binnen de Kanjertraining. Het is van belang, dat zij de ontwikkelingen die hun kind doormaakt begrijpen en ondersteunen. De training is niet alleen van invloed op het gedrag van het kind, maar ook op de omgeving, het gezin, waar hij/zij deel van uitmaakt. Ouders worden begeleid in hun manier van reageren en er worden verschillende opvoedingsmogelijkheden besproken. Tijdens de training wordt er gebruik gemaakt van verschillende spelvormen en gesprekstechnieken.

De training is opgebouwd uit een intakegesprek en 10 bijeenkomsten. Een aantal zorgverzekeraars vergoedt (deels) de training.