De Ik – Jij – Wij Training is er voor de groepen 3 t/m 8 van het basisonderwijs.
In 6 bijeenkomsten gaan we met de groep aan de slag met de hulpvraag die er is op het gebied van sociale en/of emotionele ontwikkeling. Middels drama, spel en ontspanningsoefeningen met elkaar ervaren, ontdekken doen en leren.

De training is gebaseerd op 3 pijlers:

IK – Wie ben ik, wat zijn mijn kwaliteiten en talenten. Mezelf laten zien en horen.
JIJ – Wie ben ik ten opzichte van de ander; ruimte innemen, grenzen aangeven.
WIJ – Wie ben ik in de groep; rekening houden met elkaar, samenwerken en wederzijds respect.

De sessies kenmerken zich door drama en spel oefeningen en worden altijd afgesloten met een ontspanningsoefening. Kinderen leren hierdoor rust en stilte in zichzelf te voelen, hun eigen kracht te ervaren en deze in te zetten.

In de tussenliggende weken zijn er opdrachten voor de kinderen en handvatten voor de leerkracht om het geleerde met elkaar te oefenen en toe te passen in de praktijk.

Doen = Ervaren = Groei